Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je výborným príkladom, ako rozvíjať a uplatňovať získavané odborné poznatky v oblastiach súvisiacich s navštevovanými študijnými programami.

Prečo sa zúčastniť:

  • Motivujúce finančné ocenenie najúspešnejších prác
  • Bodové zvýhodnenie pri prideľovaní internátu, výberovom konaní na mobility Erasmus a odborné stáže
  • Prví traja umiestnení postúpia do národného kola ŠVOČ, ktoré sa uskutoční 11. mája 2023 na Katedre politológie Trenčianskej  univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne   

 

ŠVOČ v roku 2023 - VÝSLEDKY

Dňa 4.4.2023 sa uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ a do súťaže boli prihlásené 2 práce, na ktoré boli vypracované oponentské posudky a obe boli prijaté na obhajobu. Po obhajobách týchto prác pred komisiou bolo konštatované, že kvalita prihlásených prác bola slabšia a problémy boli aj s formálnou úpravou prác. Komisia však pozitívne hodnotila hlavne pripravené prezentácie študentiek.  

Konečné umiestnenie:

  1. Bc. Katarína Prejsová
  2. Timea Šagátová     

Obom súťažiacim bude poskytnuté finančné ocenenie a prvá umiestnená postupuje na medzifakultné kolo, ktoré sa bude konať 11.5.2023 na FP TRUNI v Trenčíne.

Srdečne gratulujeme.

 

ŠVOČ v roku 2023

Referát pre vedu, výskum a rozvoj FPV a MV UMB v spolupráci so Študentskou radou FPV a MV UMB vyhlasuje fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v akademickom roku 2022/2023.

Fakultné kolo sa uskutoční 4. apríla 2023 prezenčnou formou v priestoroch Centra krízového riadenia FPV a MV UMB.

Záujemca o účasť vo fakultnom kole ŠVOČ najneskôr do 30. marca 2023 pošle prihlášku a do toho istého termínu pošle prácu vo formáte kompatibilnom s MS Word pri dodržaní administratívnych pravidiel písania tohto typu prác podľa vzorov uvedených na tejto stránke. Rozsah príspevku sa stanovuje na minimálne 20, maximálne 30 strán textu!

Prihlášku aj prácu posielajte e-mailom na adresu tomas.vida@umb.sk najneskôr do 30. marca 2023.

Práce ŠVOČ sa vypracúvajú len v slovenskom jazyku. V prípade viacerých záujemcov (minimálne troch) o písanie a obhájenie prác ŠVOČ v cudzom jazyku a po dohode s Oddelením medzinárodnej komunikácie môže byť vytvorená inojazyčná sekcia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Štatút ŠVOČ 2023 Veľkosť: 76.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.3.2023
Prihláška na ŠVOČ Veľkosť: 38 kB Formát: doc Dátum: 29.3.2023
Vzor práce ŠVOČ Veľkosť: 62.5 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2023