Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Akademický senát fakulty

AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (AS FPVaMV UMB) predstavuje podľa Štatútu, Rokovacieho poriadku a Zásad volieb do AS FPVaMV UMB najvyšší orgán akademickej samosprávy FPVaMV UMB

 

AS FPVaMV UMB sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FPVaMV UMB.

AS FPVaMV UMB sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB volia priamym tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FPVaMV UMB. Členov študentskej časti AS FPVaMV UMB volia priamym tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce FPVaMV UMB. Členom zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce  FPVaMV UMB. Členom študentskej časti AS FPVaMV UMB môže byť len člen študentskej časti akademickej obce FPVaMV UMB.

AS FPVaMV UMB má 13 členov, z toho 8 zamestnancov a 5 študentov.

Funkcia člena AS FPVaMV UMB nie je zlučiteľná s funkciou rektora, prorektorov, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka FPVaMV UMB.

Funkčné obdobie člena AS FPVaMV UMB je najviac štvorročné.

Podrobnosti o postavení, pôsobnosti a spôsobe voľby členov AS FPVaMV UMB určuje Štatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS FPVaMV UMB.

 

ZLOŽENIE AS FPVaMV UMB:

 

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

 

predseda AS FPVaMV UMB

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

člen zamestnaneckej časti AS UMB

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

 

podpredseda zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

 

tajomníčka AS FPVaMV UMB

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

PhDr. Juraj Kalický, PhD.

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

PhDr. Dagmar Nováková, PhD.

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD.

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Mgr. Róbert Vancel, PhD.

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Mgr. Tomáš Žipaj

podpredseda študentskej časti AS FPVaMV UMB

člen študentskej časti AS FPVaMV UMB

Bc. Zuzana Michalková

členka študentskej časti AS FPVaMV UMB

Bc. Lukáš Nagy

člen študentskej časti AS FPVaMV UMB

Vanesa Opšenáková

členka študentskej časti AS FPVaMV UMB

 Bc. Tomáš Purdeš

člen študentskej časti AS FPVaMV UMB

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Štatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS FPVaMV UMB Veľkosť: 869.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2021 Veľkosť: 105.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2020 Veľkosť: 231.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2019 Veľkosť: 686 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2018 Veľkosť: 403.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023