Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Disciplinárna komisia pre študentov

Na základe ustanovení Disciplinárneho poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov fakulta zriaďuje DISCIPLINÁRNU KOMISIU FPVaMV UMB pre študentov, ktorá prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

 

Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva dekan z radov členov akademickej obce FPVaMV UMB po ich schválení akademickým senátom fakulty.

Disciplinárna komisia FPVaMV UMB má 6 členov, pričom polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Funkčné obdobie členov komisie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie fakulty aj opakovane.

Predsedníčkou Disciplinárnej komisie FPVaMV UMB je prodekanka pre štúdium.

Na činnosť disciplinárnej komisie fakulty a postup pri prerokúvaní disciplinárneho priestupku sa primerane vzťahujú ustanovenia Disciplinárneho poriadku UMB pre študentov, jeho dodatok a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UMB pre študentov.

 

ZLOŽENIE Disciplinárnej komisie FPVaMV UMB pre študentov:

 

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

 

predsedníčka disciplinárnej komisie

prodekanka pre štúdium

doc. PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

 

katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

člen disciplinárnej komisie

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

 

katedra bezpečnostných štúdií

člen disciplinárnej komisie

Mgr. Nikola Miadoková

 

študentka 3. stupňa štúdia študijného programu medzinárodné vzťahy

členka disciplinárnej komisie

Bc. Zuzana Michalková

študentka 2. stupňa štúdia študijného programu medzinárodné vzťahy

členka disciplinárnej komisie

Vanesa Opšenáková

študentka 1. stupňa štúdia študijného programu medzinárodné vzťahy

členka disciplinárnej komisie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Disciplinárny poriadok UMB pre študentov Veľkosť: 486 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2023
Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UMB pre študentov Veľkosť: 415.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023