Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Inauguračné konanie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má právo konať habilitačné a vymenúvacie konanie bez časového obmedzenia v odboroch Medzinárodné vzťahy a Politológia.

POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA     

Postup a požiadavky pre uchádzačov o vymenúvacie konanie (platné od 24.3.2015)    

Podanie žiadosti

Každý uchádzač o vymenúvacie konanie pred podaním žiadosti predloží prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, resp. na referát pre VVČ a DrŠ vedecko-pedagogickú charakteristiku (príloha č. 1 k Smernici č. 1/2013) + prílohy g) až m) v zmysle čl. 6 bod 3 Smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (úplné znenie smernice UMB č. 1/2013 sa nachádza v samostatnom súbore nižšie).

Posudzovanie

Materiály predložené v zmysle požiadaviek stanovených smernicou UMB č. 1/2013 posúdi Rada garantov, ktorá pozostáva z garanta a spolugarantov odboru, v ktorom sa uchádza o vymenúvacie konanie, ktorá rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá.

Žiadosť na vymenúvacie konanie

Rada garantov rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá, o čom informuje predsedu vedeckej rady. Ak uchádzač spĺňa kritériá, môže predložiť žiadosť o začatie vymenúvacieho konania a ostatné dokumenty v zmysle Smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zbierka zákonov 246/2019 Nová vyhláška o habilitačnom a inauguračnom konaní Veľkosť: 547.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.7.2022
Smernica č. 1/2013 o postupe získavania titulov docent a profesor na UMB Veľkosť: 134.5 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Kritéria medzinarodné vzťahy politológia schválené Vedeckou radou UMB v Banskej Bystrici 24.4.2014 Veľkosť: 29.5 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Príloha č. 1 k Smernici UMB v Banskej Bystrici č. 1/2013 Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 28.7.2022
Príloha č. 2 k Smernici UMB v Banskej Bystrici č. 1/2013 Veľkosť: 52.5 kB Formát: doc Dátum: 28.7.2022
Príloha č. 3 k Smernici UMB v Banskej Bystrici č. 1/2013 Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 28.7.2022
Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov inaugurácia Veľkosť: 14.5 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Prehľad realizovaných výskumných úloh Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Zoznam výstupov pre prax Veľkosť: 16.1 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Zoznam ďaľších preukazateľných ohlasov na vedeckú a odbornú činnosť inaugurácia Veľkosť: 17.4 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Návrh troch tém inauguračnej prednášky Veľkosť: 23 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Návrh troch zahraničných odborníkov Veľkosť: 23.3 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022