Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denná forma štúdia

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy

Číslo študijného programu podľa registra študijných programov: 16928

Študijný odbor: politické vedy

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Metóda štúdia: kombinovaná

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (v skratke „Bc.“)

Miesto uskutočňovania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu: prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

 

  • Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium (pozri časť 9a opisu študijného programu)
  • Podmienky prijatia na štúdium (akademický rok 2023/2024)
  • Opis študijného programu
  • Odporúčaný študijný plán študijného programu
  • Informačné listy predmetov študijného programu
  • Profil absolventa (pozri časť 2a opisu študijného programu)
  • Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený (pozri časť 2b opisu študijného programu alebo sekciu Naši absolventi)