Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Externá forma štúdia

Názov študijného programu: politológia

Číslo študijného programu podľa registra študijných programov: 100846

Študijný odbor: politické vedy

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: externá

Metóda štúdia: kombinovaná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (ak štúdium začína v akademickom roku 2023/2024) / 3 roky (ak štúdium začalo najneskôr v akademickom roku 2022/2023)

Udeľovaný akademický titul: magister (v skratke „Mgr.“)

Miesto uskutočňovania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

 

  • Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium (pozri časť 9a opisu študijného programu)
  • Podmienky prijatia na štúdium (akademický rok 2023/2024)
  • Opis študijného programu
  • Odporúčaný študijný plán študijného programu s 3-ročnou štandardnou dĺžkou štúdia
  • Odporúčaný študijný plán študijného programu s 2-ročnou štandardnou dĺžkou štúdia
  • Informačné listy predmetov študijného programu s 3-ročnou štandardnou dĺžkou štúdia
  • Informačné listy predmetov študijného programu s 2-ročnou štandardnou dĺžkou štúdia
  • Profil absolventa (pozri časť 2a opisu študijného programu)
  • Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený (pozri časť 2b opisu študijného programu alebo sekciu Naši absolventi)