Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozvrh hodín

Začiatok výučbovej časti ZS 2022/2023: 19. septembra 2022

Koniec výučbovej časti ZS 2022/2023: 17. decembra 2022

 

Doplňujúce informácie pre študentov DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (1. a 2. stupeň štúdia):

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Výučba sa uskutočňuje prezenčnou formou podľa zverejneného rozvrhu hodín. Počas prvých týždňov semestra môže v rozvrhu hodín dochádzať k zmenám, o ktorých sú študenti informovaní prostredníctvom zverejnenia aktualizácie rozvrhu hodín. O mimoriadnych zmenách, ku ktorým dochádza v priebehu semestra, sú študenti informovaní prostredníctvom oznamov zverejnených na fakultnej internetovej stránke alebo prostredníctvom komunikácie študentov a vyučujúcich.

Do rozvrhu hodín nie sú zaraďované povinne voliteľné a výberové predmety, ktorých výučba sa v priebehu semestra nebude realizovať z dôvodu nízkeho počtu študentov zapísaných na tieto predmety, prípadne z iných objektívnych príčin ovplyvňujúcich personálne zabezpečenie predmetu. Zoznam predmetov, v prípade ktorých nebude výučba počas semestra prebiehať, sa zverejňuje na internetovej stránke pred začatím semestra.

Výučba sa realizuje formou vyučovacích blokov v trvaní 80 minút. Jednotlivé bloky sú oddelené prestávkou v trvaní 15 minút. Výučba niektorých predmetov je rozdelená do párnych a nepárnych (kalendárnych) týždňov.

V prípade prednáškových častí predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín označené čiernou farbou. V prípade seminárnych (povinných) častí predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín označené červenou farbou.

Pre účely lepšej organizácie výučby sú študenti rozdelení do študijných (seminárnych) skupín. Informácie o rozdelení študentov (ročníkov) do študijných skupín sprostredkúva a zverejňuje študijné oddelenie fakulty.  

 

 

Doplňujúce informácie pre študentov EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA (1. a 2. stupeň štúdia):

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Prezenčná časť výučby je sústredená do vyučovacích blokov. Výučba sa realizuje v piatok alebo v sobotu podľa zverejneného rozvrhu. Počas prvých týždňov semestra môže v rozvrhu dochádzať k zmenám, o ktorých sú študenti informovaní prostredníctvom zverejnenia aktualizácie rozvrhu výučby. O mimoriadnych zmenách, ku ktorým môže dôjsť v priebehu semestra, sú študenti informovaní prostredníctvom študijného oddelenia alebo prostredníctvom komunikácie študentov a vyučujúcich.

 

 

Doplňujúce informácie pre študentov 3. stupňa štúdia:

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Výučba predmetov študijnej časti individuálneho študijného plánu doktorandov dennej aj externej formy štúdia sa uskutočňuje prezenčnou formou prostredníctvom konzultácií realizovaných podľa harmonogramu, ktorý sa zverejňuje na internetovej stránke fakulty.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
RH Externá forma štúdia ZS 2022/2023 - aktualizácia 26. 9. 2022 Veľkosť: 1001.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.9.2022
Timetable winter 2022/2023 Veľkosť: 122.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.10.2022
RH Denná forma štúdia ZS 2022/2023 - aktualizácia 6. 10. 2022 Veľkosť: 928 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2022