Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozvrh hodín

Začiatok výučbovej časti LS 2022/2023: 6. februára 2023

Koniec výučbovej časti LS 2022/2023: 6. mája 2023

 

Doplňujúce informácie pre študentov DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (1. a 2. stupeň štúdia):

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Výučba sa uskutočňuje prezenčnou formou podľa zverejneného rozvrhu hodín. Počas prvých týždňov semestra môže v rozvrhu hodín dochádzať k zmenám, o ktorých sú študenti informovaní prostredníctvom zverejnenia aktualizácie rozvrhu hodín. O mimoriadnych zmenách, ku ktorým dochádza v priebehu semestra, sú študenti informovaní prostredníctvom oznamov zverejnených na fakultnej internetovej stránke alebo prostredníctvom komunikácie študentov a vyučujúcich.

Do rozvrhu hodín nie sú zaraďované povinne voliteľné a výberové predmety, ktorých výučba sa v priebehu semestra nebude realizovať z dôvodu nízkeho počtu študentov zapísaných na tieto predmety, prípadne z iných objektívnych dôvodov súvisiacich s personálnym zabezpečením predmetu. Zoznam predmetov, v prípade ktorých nebude výučba počas semestra prebiehať, sa zverejňuje na internetovej stránke pred začatím semestra.

Výučba sa realizuje formou vyučovacích blokov v trvaní 80 minút. Jednotlivé bloky sú oddelené prestávkou v trvaní 15 minút. Výučba niektorých predmetov je rozdelená do párnych a nepárnych (kalendárnych) týždňov.

V prípade prednáškových častí predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín označené čiernou farbou. V prípade seminárnych (povinných) častí predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín označené červenou farbou.

Pre účely lepšej organizácie výučby sú študenti rozdelení do študijných (seminárnych) skupín. Informácie o rozdelení študentov (ročníkov) do študijných skupín sprostredkúva a zverejňuje študijné oddelenie fakulty.  

 

 

Doplňujúce informácie pre študentov EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA (1. a 2. stupeň štúdia):

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Prezenčná časť výučby je sústredená do vyučovacích blokov. Výučba sa realizuje v piatok a/alebo v sobotu podľa zverejneného rozvrhu. Počas prvých týždňov semestra môže v rozvrhu dochádzať k zmenám, o ktorých sú študenti informovaní prostredníctvom zverejnenia aktualizácie rozvrhu výučby. O mimoriadnych zmenách, ku ktorým môže dôjsť v priebehu semestra, sú študenti informovaní prostredníctvom študijného oddelenia alebo prostredníctvom komunikácie študentov a vyučujúcich. V letnom semestri 2022/2023 sa výučbová časť realizuje vo virtuálnom prostredí MS Teams.

 

 

Doplňujúce informácie pre študentov 3. stupňa štúdia:

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Výučba predmetov študijnej časti individuálneho študijného plánu doktorandov dennej aj externej formy štúdia sa uskutočňuje prezenčnou formou prostredníctvom konzultácií realizovaných podľa harmonogramu, ktorý sa zverejňuje na internetovej stránke fakulty.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
RH EXTERNÁ forma štúdia LS 2022/2023 - aktualizácia 2. 2. 2023 Veľkosť: 962.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.2.2023
Timetable Summer 2022/2023 aktualizácia 10. 2. 2023 Veľkosť: 143.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
RH DENNÁ forma štúdia LS 2022/2023 - aktualizácia 10. 2. 2023 Veľkosť: 895.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.2.2023