print

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, rod. Mikulčíková PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária:
Telefón: 048 446 1228Email: adriana.mikulcikova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda12:30 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-

po dohode s vyučujúcou

=