print

Andrej Nosko, PhD

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Zahraničný lektor
  • Externý prednášajúci

Kancelária: 217
Telefón: 048 446 1217Email: andrej.nosko@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

konzultácie po dohode e-mailom

Andrej Nosko, PhD získal doktorát (Summa Cum Laude) z politológie na Central European University v Budapešti (CEU), kde obhájil dizertačnú prácu na tému „Energetická bezpečnosť počas tranzície: Vyrovnávanie sa so závislosťou na dovoze energetických zdrojov v Česku, Slovensku a Maďarsku.“ Predtým magisterské štúdium (M.A. s vyznamenaním) Medzinárodné vzťahy a Európske štúdia na Central European University v Budapešti, bezpečnostnú analýzu počas študijného pobytu na Uppsala University vo Švédsku, a baskalárske štúdium politológie a medzinárodných vzťahov absolvoval na Fakulte Sociálných a Vied Univerzity Karlovy v Prahe.

Medzi jeho akademické záujmy patrí politická ekonomia bezpečnosti, nové bezpečnostné hrozby a politiky energetickej bezpečnosti európskych krajín. Dr. Nosko pracoval s a viedol medzinárodnú skupinu vedcov, ktorí sa zasadzovali za užšiu medzinárodnú spoluprácu v oblasti zlepšenia energetickej bezpečnosti v Európe. Dr. Nosko v minulosti pracoval pre Generálne Riaditeľstvo HOME Európskej Komisie v oblasti policajnej spolupráce a vnútornej bezpečnostnej politiky. Bol nezávislým výskumníkom a poradcom, a slúžil ako externý poradca pri procese Strategického Hodnotenia Obrany (SDR 2010) Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a bol jedným zo spoluautorov posúdenia investičných rizík pre projekt významného medzinárodného tranzitného plynovodu v strednej Európe. Je členom poradných rád viacerých medzinárodných výskumných projektov v oblasti energetickej bezpečnosti a politiky, bol poradcom vládnym predstaviteľom v oblasti bezpečnostnej a energetickej politiky, je častým recenzentom, aktívne prednáša, a napísal viacero článkov a kapitôl o energetickej politike stredoeurópskych krajín.

Jeho posledná významná publikácia je spoluatorská kapitola "No united front: The political economy of energy in Central and Eastern Europe" In Andersen, Svein S., Andreas Goldthau & Nick Sitter (Ed.). 2016. Energy Union: Europe’s New Liberal Mercantilism? Palgrave, 2016. Kompletný zoznam publikácií je k dispozícii na jeho webových stránkach a jeho plné bio na LinkedIn.

=
217
048 446 1217