Špecifiká slovenských skúseností a výziev V4 ako členov EÚ