Podmienky prechodného pobytu na účely štúdia pre študentov z EÚ a zo štátov mimo EÚ