Medzinárodná vedecká konferencia na KMVaD v spolupráci s francúzskymi partnermi