print

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária:
Telefón: 048 446 1228

Kuzmányho 1

Email: jarmila.androvicova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda13:30 - 15:00
Štvrtok-
Piatok-

Vysokoškolské vzdelanie v odbore sociológia ukončila v roku 2006 na Katedre sociológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. V tom istom roku nastúpila ako asistentka na Katedru politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, kde vyučuje sociologické predmety. V roku 2015 ukončila doktorandské štúdium sociológie na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne.

 

=
048 446 1228