print

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

  • Katedra politológie
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor

Kancelária: 316
Telefón: 048 446Email: jan.koper@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

=