print

Bakalárske, diplomové, rigorózne a dizertačné práce

Študenti, ktorí majú záujem písať záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú alebo rigoróznu a dizertačnú) na vlastnú tému pre ďalší akademický rok u mňa ako školiteľa, prosím kontaktujte e-mailom.