RSS RSS print

Zamestnanci oddelenia

Odborní asistenti

PaedDr. Mária Badinská, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
maria.badinska@umb.sk
234 
048 446 1511
Štvrtok: 13:30 - 15:30
Frances Bathgate | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Frances Bathgate
Zahraničná lektorka 
Odborná asistentka 
frances.bathgate@umb.sk
048 446
PhDr. Martina Benčeková, PhD.  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
Zástupkýňa vedúceho katedry, Vedúca Oddelenia medzinárodnej komunikácie, Koordinátorka pre magisterský program medzinárodne vzťahy v anglickom jazyku 
Odborná asistentka 
Martina.Bencekova@umb.sk
234 
048 446 1918
Pondelok: 10:30 - 12:00
PaedDr.Kateřina Jackulíková, PhD.   | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr.Kateřina Jackulíková, PhD.
 
Odborná asistentka 
katerina.jackulikova@umb.sk
048 446
Pondelok: 10:00 - 11:00, Streda: 10:00 - 11:00
PhDr. Juraj Kalický, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Juraj Kalický, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Juraj.Kalicky@umb.sk
048 446
Streda: 10:30 - 12:30
Mgr. Janka Kubeková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Janka Kubeková, PhD.
 
Odborná asistentka 
janka.kubekova@umb.sk
236 
048 446 1911
PhDr. Mária Polčicová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Mária Polčicová, PhD.
 
Odborná asistentka 
maria.polcicova@umb.sk
236 
048 446 1919
Utorok: 09:00 - 11:00
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
maria.rostekova@umb.sk
236 
048 446 1921
Streda: 10:45 - 11:30, Štvrtok: 10:45 - 11:30
Mgr. Andrea Rusnáková | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Andrea Rusnáková
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Andrea.Rusnakova2@umb.sk
236 
048 446 1919
Streda: 09:00 - 11:00
=