RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. Peter Terem, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
peter.terem@umb.sk
327 
048 446 1923
Pondelok: 09:00 - 10:00, Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 10:30 - 11:30, Štvrtok: 10:30 - 11:30, Piatok: 10:30 - 11:30

Profesori

prof. Gilles Rouet DrSc. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. Gilles Rouet DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
gilles.rouet@umb.sk
236 
048 446 1921
prof. PhDr. Peter Terem, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
peter.terem@umb.sk
327 
048 446 1923
Pondelok: 09:00 - 10:00, Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 10:30 - 11:30, Štvrtok: 10:30 - 11:30, Piatok: 10:30 - 11:30

Docenti

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
peter.cajka@umb.sk
326 
048 446 1226
Pondelok: 13:00 - 14:00, Utorok: 09:00 - 10:00
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
radovan.gura@umb.sk
332 
048 446 1814
Pondelok: 13:00 - 14:30, Utorok: 12:30 - 13:30
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
lucia.rysova@umb.sk
330 
048 446 1224
Pondelok: 13:00 - 15:00, Streda: 10:00 - 12:00
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
dalibor.vlcek@umb.sk
237 
048 446 1915
Utorok: 08:00 - 09:00, Streda: 08:00 - 09:00

Odborní asistenti

PhDr. Martina Bolečeková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Martina.Bolecekova@umb.sk
332 
048 446 1815
Pondelok: 15:30 - 16:30, Streda: 14:00 - 15:00
PhDr. Mária Holubová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Mária Holubová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Maria.Holubova@umb.sk
331 
048 446 1515 0905975577
Pondelok: 14:30 - 15:30, Utorok: 16:00 - 17:00
Mgr. Marek Lenč, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Marek Lenč, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marek.lenc@umb.sk
331 
048 446 1514
Pondelok: 13:00 - 15:00, Utorok: 10:30 - 11:30
PhDr. Erik Pajtinka, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR 
Odborný asistent 
erik.pajtinka@umb.sk
237 
048 446 1914
PhDr. Peter Rosputinský, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Peter Rosputinský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Peter.Rosputinsky@umb.sk
332 
048 446 1815
Pondelok: 14:00 - 15:25, 16:45 - 19:00, Streda: 18:20 - 19:00
PhDr. Marek Syrný, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Marek Syrný, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marek.syrny@umb.sk
237 
048 446 1915
Utorok: 12:45 - 13:45, Streda: 12:45 - 13:45
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
ivan.stulajter@umb.sk
330 
048 446 1713
Utorok: 13:00 - 14:00
JUDr. Matúš Štulajter, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
matus.Stulajter@umb.sk
048 446
Pondelok: 18:00 - 19:00, Štvrtok: 18:00 - 19:00

Nepedagogickí zamestnanci

Javorska Tatiana | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Javorska Tatiana
Asistentka vedúceho katedry 
Nepedagogická zamestnankyňa 
tatiana.javorska@umb.sk
326 
048 446 1912
Pondelok: 09:00 - 14:00, Utorok: 09:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 14:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 09:00 - 12:00
=