print

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária: 217
Telefón: 048 446 1711Email: Karol.Fabian@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-

doc. Ing. Karol Fabián, CSc je od r. 2013 pracovníkom Centra excelentnosti pre krízové riadenie v rámci Katedry bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde sa zaoberá výskumom kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb a následnými krízovými scenármi ich riešenia, vedením prednášok, seminárov a konzultácií v predmetoch Informačná bezpečnosť, Základy informatiky, Strategické riadenie oblastí kybernetickej bezpečnosti a Počítačové simulácie krízových situácií.

       V rokoch 1974 – 1993 bol vedeckým pracovníkom na ČVUT Praha, ETH Zuerich, Švajčiarsko, TH Eindhoven Holandsko, UTK SAV Bratislava a UAKOM SAV Banská Bystrica . Bol zodpovedným riešiteľom Multiprocesorového systému SM 53/20 a grantu EÚ  Phare: Networking for Universities in Central Slovakia. V rokoch 1989 - 2003 bol delegátom SR v IFIP TC6, Technical comitee for  Communication.  V rokoch 1993 -  2013 bol riaditeľom pobočky IBM Slovensko a vedúcim oddelenia pre priemysel. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií , vedeckých článkov a príspevkov  na domácich a zahraničných konferenciách.  V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom projektu  Cognitive Analytics of Real World Security Threats, podporeného IBM Global University Programs, Raleigh, NC, USA.

=