print

Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ, Koordinátorka pre spoločný magisterský program - International ...
  • Odborný asistent

Kancelária: 218
Telefón: 048 446 1614Email: Lucia.Husenicova@umb.sk

Pondelok-
Utorok15:30 - 17:00
Streda-
Štvrtok09:30 - 11:00
Piatok-

Je absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore medzinárodné vzťahy vo všetkých troch stupňoch štúdia. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2009 po obhajobe dizertačnej práce na tému „Severná Kórea ako geopolitické ohnisko.“

Počas doktorandského štúdia získala ocenenie študentská osobnosť Slovenska v školskom roku 2007/2008 v kategórii politiológia, právo, kultúra a teológia, ktoré sa udeľuje každoročne pod záštitou prezidenta SR. V roku 2009 jej bola udelená mimoriadna cena rektorky Univerzity Mateja Bela.

V súčasnosti vedie povinný kurz Teórie medzinárodných vzťahov . V rámci štúdijného programu Bezpečnostné štúdie vedie kurzy Strategické myslenie mocností a Regionálna bezpečnosť.

Od februára 2012 má na starosti organizáciu vyučovania čínskeho jazyka na fakulte a od roku 2013 sa podieľa na realizácii spoločného magisterského programu realizovaného štyrmi univerzitami zo štátov V4 - International Relations: Europe from Visegrad perspective. Od septembra 2010 do septembra 2015 pôsobila ako koordinátorka pre magisterský program v anglickom jazyku.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou vývoja severokórejského režimu, medzikórejských vzťahov a situáciou v severovýchodnej Ázii. Navyše sa venuje vývoju zahraničnej politiky Čínskej ľudovej republiky. Zároveň sa zaoberá analýzou vývoja teórií medzinárodných vzťahov a aktuálnymi diskusiami prebiehajúcimi vo vede o medzinárocných vzťahoch. 

V roku 2007 absolvovala výskumný pobyt na United Nations University – Comparative Regional Integration Studies v Brugách v Belgicku, kde participovala na finalizácii projektu pod názvom „Capacity Survey - Regional and Other Intergovernmental Organizations in the Maintenance of Peace and Security.“ V júli 2009 sa zúčastnila workshopu, ktorý organizovala Korean Foundation v spolupráci s Hanyang University v Soule. Od februára do augusta 2010 absolvovala výskumný pobyt v Soule, v Južnej Kórei na ktorý získala štipendium od Korean Foundation pre pôsobenie na Univerzite Sogang. V septembri a októbri 2012 bola účastníčkou medzinárodného programu na Lanzhou University organizovaného Oddelením zahraničných vzťahov provincie Gansu. Na prelome júna a júla 2013 absolvovala dvojtýždňový workshop pre odborníkov zo strednej a východnej Európy v Pekingu, ktorý organizovala Chinese Foreign Affairs University.

=