print

ErasmusPlus medzi krajinami programu a partnerskými krajinami - University of Sarajevo v Bosne a Hercegovine

Možnosti vycestovania s grantom pre študentov v rámci projektu ErasmusPlus medzi krajinami programu a partnerskými krajinami - University of Sarajevo v Bosne a Hercegovine
 
Univerzita Mateja Bela s v akademickom roku 2015/2016 stala úspešným uchádzačom o výmenné mobilitné programy s University of Sarajevo v Bosne a Hercegovine, milí študenti v prípade Vášho záujmu je možnosť vycestovať na semestrálny študijný pobyt s grantom na túto univerzitu.
 
V prípade Vášho záujmu alebo potreby ďalších informácií prosím kontaktujte Janu Mikovú: jana.mikova@umb.sk
 
 
Doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

                                            Fakultný koordinátor pre program ErasmusPlus

=