Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Akcia Rakúsko-Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

Počet videní: 49
Akcia Rakúsko-Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

Termín na predkladanie žiadostí: 15. marca 2023

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 eur/mesiac),
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2023 môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy a pod.) a literárnej vedy/jazykovedy napr. germanistika (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
  • Výber štipendistov: koncom apríla

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
  • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
  • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/).

Leták akcia štipendia 

Leták akcia projekty