RSS RSS print

Letná škola pre mladých diplomatov „Gavro Vuković"

Ministerstvo zahraničných vecí Čiernej Hory dáva do pozornosti letnú školu pre mladých diplomatov s názvom „Gavro Vuković“, ktorú organizuje MZV ČH v termíne od 2. do 9. júla 2017.

Témou tohtoročnej letnej školy bude prístupový proces ČH do NATO, ako aj európska a euroatlantická perspektíva krajín ZB.

Náklady na ubytovanie, stravu a miestnu prepravu hradí čiernohorská strana. Cestovné výdavky (letenku) si hradia účastníci.

Nomináciu zástupcu SR s vyplneným formulárom (v prílohe) je možné zaslať v termíne do 16. júna 2017. Požaduje sa znalosť anglického jazyka.

Detailný program letnej školy a ďalšie informácie budú poskytnuté priamo nominovanému zástupcovi.

=