RSS RSS print

Letná vyšehradská škola

V mene Združenia Willa Decjusza Vás predkladáme informácie o Letnej vyšehradskej škole.

Projekt tvorí cyklus stretnutí pre študentov, doktorandov, mladých učiteľov a novinárov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska, ako aj susediacich krajín. Workshopy, prednášky a debaty venované politike, ekonomike a kultúre krajín V4 tvoria výnimočnú príležitosť spolupráce s výbornými expertmi a intelektuálmi.

Lajtmotív tohtoročnej edície, ktorá sa bude konať v dňoch 2.-15. júla 2017 v Krakove, tvoria heslá „tvorba“, „inovácie“ a „synergia“.

Tento projekt, ktorého sa doteraz zúčastnilo viac ako 650 osôb, získal Medzinárodnú vyšehradskú cenu ministrov kultúry Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Podrobné informácie o štipendiu a dotácii sú prístupné na: www.visegradsummerschool.org a v prílohe môjho listu. Kandidáti sa môže prihlásiť on-line do 31. marca 2017.

Prílohy ku stránke:
=