RSS RSS print

Letný kurz- Based Conflict Resolution

Dovoľte mi v mene Izraelského veľvyslanectva informovať Vás o možnosti participácie študentov na štvortýždennom letnom kurze s názvom Identity-Based Conflict Resolution, ktorý organizuje univerzita Bar-Ilan v Izraeli. Veľmi zaujímavý kurz je otvorený pre študentov prvého, druhého aj tretieho stupňa štúdia. Po absolvovaní kurzu získava študent certifikát a po splnení podmienok kurzu má možnosť získať aj 8 kreditov.

Program veľmi zaujímavo prepája teoretickú a praktickú výučbu.

Viac informácií o programe nájdete tu: http://pconfl.biu.ac.il/en/node/1950

Kontaktné informácie na organizátorov: summer.CRidentity@biu.ac.il

Ing. Katarína Mináriková

Embassy of Israel

 

=