RSS RSS print

Slávnostné promócie absolventov FPVaMV

         Slávnostné promócie absolventov FPVaMv sa budú konať dňa 9.10. 2017 v aule FPVaMV.

11.15 hod - absolventi bakalárskeho štúdia

13.00 hod - absolventi magisterského štúdia

14.15 hod - absolventi magisterského a doktorandského štúdia

 

Nácvik je vždy polhodinu pred stanoveným termínom.

Svoju účasť nahláste na študijné oddelenie FPVaMV telefonicky alebo e-mailom.

=