print

Newsletter

Prihláste sa na odoberanie nášho Newslettera:

  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov v databáze Newsletter Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (ďalej len „FPVaMV UMB") podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas trvania registrácie v databáze Newsletter FPVaMV UMB. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a slúži výhradne pre účely a ciele databázy Newsletter FPVaMV UMB.
  • Chcem dostávať aj iné občasné informácie o FPVaMV UMB e-mailom.

Registračný formulár

=