RSS RSS print

Diskusia s press attaché Mattom Millerom z veľvyslanectva Spojených Štátov Amerických v Bratislave

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dátum a čas začiatku:8. nov. 2012 - 9:00
Dátum a čas konca:8. nov. 2012 - 15:00
Mesto:Banská Bystrica

Dňa 8. novembra 2012 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
uskutočnila diskusia s press attaché Mattom Millerom z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave na tému „United States Election Review“. Podujatie organizačne zastrešovalo Euro-atlantické centrum. 

=