RSS RSS print

Konferencia východiská a očakávania spoločnosti v roku 1989

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dátum a čas začiatku:7. nov. 2012 - 9:00
Dátum a čas konca:7. nov. 2012 - 16:20
Mesto:Banská Bystrica

Konferencie sa zúčastnili:

J. E. pán Axel Hartmann, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko

Ján Čarnogurský, advokát, bývalý disident a predseda vlády SR 1991-1992

Miro Kocúr, teológ, v súčasnosti výkonný riaditeľ Via iuris

Peter Križan, genetik, predseda Etickej komisie MZ SR

Zuzana Mrvová, kulturologička, Katedra kulturológie FiF UK Bratislava, spolueditorka a autorka kapitol Národnej správy o kultúrnej politike pre Radu Európy 2002

FPVMV UMB zastupovali:

prof. PhDr. Peter Terem, PhD., prodekan pre vedu a výskum FPVMV UMB

Podujatie bolo organizované Centrom pre európsku politiku, Hanns-Seidel Stiftung Bratislava/Budapešť v spolupráci s FPVMV UMB.

=