RSS RSS print

1. ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:4. máj. 2018 - 10:28
Dátum a čas konca:11. máj. 2018 - 10:28
Mesto:Trnava

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3.5.2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník  celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk -Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.     

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU) rozhodla o nasledovnom umiestnení:         

  1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM) - Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, školiteľ: doc. PhDr. M. Dávideková, PhD.
  2. miesto:Andrej Mikyška(FPV a MV UMB) - Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy, školiteľ:Mgr. M. Šuplata, PhD.
  3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) - Extrémizmus v nových médiách, školiteľ: PhDr. M. Mlyneková, PhD.
=