RSS RSS print

Medzinárodný interkultúrny seminár – Riadenie ľudských zdrojov

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:3. jún. 2018 - 14:00
Dátum a čas konca:9. jún. 2018 - 12:00

Univerzita vo Versailles Staint-Quinten-en Yvelines spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela už niekoľko rokov. Po úspešnom spoločnom magisterskom frankofónnom štúdiu Analýzy konfliktov a násilia, ktoré rozpracovala Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) v rokoch 2010-2013 sa dnes spolupráca zintenzívnila najmä s Vysokým inštitútom manažmentu (ISM) tejto univerzity. Okrem participácie na spoločných vedeckých konferenciách oslovil Vysoký inštitút manažmentu našu fakultu so žiadosťou pripraviť Medzinárodný interkultúrny seminár, ktorého cieľom je oboznámiť francúzskych študentov s manažérskou teóriou a praxou na Slovensku v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V tomto roku ide už o tretiu sériu tohto semináru.

FPVaMV v spolupráci s kolegami z Ekonomickej fakulty UMB zabezpečili niekoľko teoretických kurzov vo francúzskom a anglickom jazyku, ale zároveň pripravili aj sériu návštev v štátnych a súkromných, slovenských a zahraničných podnikoch zo sídlom na Slovensku.

=