RSS RSS print

Stretnutie autorov a autogramiádu novej knihy

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:23. máj. 2018 - 11:00
Dátum a čas konca:23. máj. 2018 - 15:00

Dovoľujeme

si vás srdečne pozvať na

stretnutie autorov a autogramiádu novej knihy

ZEMĚ VISEGRÁDU A MIGRACE

FENOMÉN PROCESU MIGRACE, INTEGRACE A REINTEGRACE V KONTEXTU BEZPEČNOSTI ZEMÍ V4

 ktorá sa koná pod záštitou pána dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD., MBA

v stredu, 23. 5. 2018  o 11:00 v priestoroch Spoločenskej miestnosti na 3. pochodí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 Počas autogramiády bude možné si knihu aj zakúpiť (26 Eur)

Tešíme sa na osobné stretnutie s vami, kolektív autorov

=