Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Workshop - Metodológia výskumu

Dňa 21.3.2018 sa na našej fakulte uskutočnil odborný workshop s Dr. Tatianou Kyselovou v anglickom pracovnom jazyku pod názvom "Methodology of research".Podujatie bolo primárne určené našim študentom denného doktorandského štúdia a jeho cieľom bola najmä výmena akademických skúseností s realizáciou výskumu či publikovaním článkov v kvalitných zahraničných časopisoch. Aj takouto cestou sme mali možnosť využiť pre našich doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bohaté akademické skúsenosti Dr. Tatiany Kyselovej z jej zahraničných štúdií a pôsobení vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku, Ukrajine a mnohých ďalších univerzít. 


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela