RSS RSS print

DajNATO!2019

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:14. nov. 2019 - 8:00
Dátum a čas konca:14. nov. 2019 - 19:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Na pôde Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa uskutočnilo posledné, tretie kolo projektu DajNATO!

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka strednej školy, ktorí postúpili do závrečného kola projektu, mohli spoznať ako funguje NATO v praxi a zažiť simulované zasadnutie Severoatlantickej rady.
Najaktívnejší participanti vyhrali exkurziu do Bratislavy a Viedne.

Týmto projektom sa snažíme zvýšiť záujem u mladých ľudí o NATO, medzinárodné dianie a zároveň rozvíjať ich praktické zručnosti, podporiť kritické myslenie ako i zlepšiť ich argumentačné schopnosti. #DajNATO!2019

=