RSS RSS print

Focusing on Freedom

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:3. okt. 2019 - 8:00
Dátum a čas konca:3. okt. 2019 - 21:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, P4
Mesto:Banská Bystrica

Téma „akademická sloboda“ je v našich podmienkach poddimenzovaná, neviedla sa žiadna odborná ani verejná diskusia zamerané na jej ochranu a podporu, a na ochranu ľudí, ktorí kladú zložité a „nebezpečné“ otázky. Na to, aby sme pochopili dôležité zastúpenie akademickej slobody v spoločnosti je dôležité chápať význam základných hodnôt akými sú akademická sloboda, inštitucionálna autonómia, zodpovednosť, spravodlivý prístup a sociálna zodpovednosť.

Bratislava Policy Institute, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Nadácia Hannsa Seidela vás pozývajú na prvý ročník podujatia pod názvom: Focusing on Freedom.

=