RSS RSS print

O oficiálnej rozvojovej spolupráci SR

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:4. dec. 2019 - 9:05
Dátum a čas konca:4. dec. 2019 - 10:25
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

=