RSS RSS print

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2019

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:5. dec. 2019 - 7:00
Dátum a čas konca:5. dec. 2019 - 19:00

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD'SPE Paris Central Europe v Bratislave.

Francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatol France o francúzštine povedal: „Francúzsky jazyk je ako žena. A táto žena je taká krásna, tak hrdá, odvážna ale aj skromná, dojemná, zmyselná, cudná, ušľachtilá, bláznivá, múdra, že ju milujeme celou dušou a nikdy nie sme v pokušení, byť jej neverní.“ Táto žena, zviedla aj Slovensko a od roku 2005 má Slovenská republika štatút pozorovateľa pri Medzinárodnej organizácii Frankofónie. Frankofónia je však v Slovenskej republiky živá už desiatky rokov a k jej budovaniu napomáhajú mnohé slovenské univerzity združené v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte (SFUI). Ide o univerzity, ktorým internacionalizácia vzdelávania nie je ľahostajná a preto už niekoľko rokov rozvíjajú partnerstvá s francúzskymi univerzitami a na tomto základe ponúkajú spoločne zabezpečované alebo dvojité slovensko-francúzske štúdium, v rámci ktorého študuje  niekoľko desiatok slovenských študentov.

V roku 2019 ukončili bakalárske frankofónne štúdium s názvom „Profesionálny preklad a tlmočenie“ 2 študenti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý existuje vďaka spolupráci s Univerzitou v Štrasburgu. Bakalárske štúdium „Ekonómia a manažment“, ktoré spoločne zabezpečujú Technická univerzita v Košiciach s Univerzitou v Nice Sophie Antipolis ukončili 2 študenti. Magisterský program „Odborníci na európsku integráciu a politiku susedstva“ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý existuje už viac ako 10 rokov v spolupráci s Univerzitou Champagne Ardenne v Remeši, ukončili 8 študenti FPVaMV. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta humanitných a sociálnych vied, Lotrinskej univerzity ponúkajú na Slovensku bakalárske štúdium s názvom „Masmediálne štúdia s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka“, ktoré úspešne ukončil jeden študent. Fakulta managementu  Univerzity Komenského, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Ekonomická univerzita v Bratislave v partnerstve s  Lotrinskou univerzitou konkrétne s jej Univerzitným európskym centrom ponúkajú magisterský program prvého stupňa s názvom „Európske štúdiá“ a rovnako magisterský program 2. stupňa „Finančné riadenie a európsky priestor“, ktoré úspešne ukončili takmer dvadsať študentov. Slávnostné odovzdávanie diplomov frankofónneho štúdia sa uskutočnilo v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD'SPE Paris Central Europe Fashion Business School, kde tento rok úspešne promovali prví absolventi na bakalárskom stupni štúdia.

Švajčiarsky teoretik a zakladateľom teórie intelektu Jean Piaget tvrdí, že cieľom vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre študentov možnosti, kedy môžu vymýšľať a objavovať. To znamená, že vzdelávať znamená pripravovať ľudí schopných robiť nové veci. UMB patrí medzi tie úspešné slovenské univerzity, ktorej pedagógovia vytvárajú tieto možnosti a kde si študenti uvedomujú, že  ovládať francúzsky jazyk, špecifiká kultúry francúzskeho národa na jednej strane obohacuje osobnosť človeka a na druhej strane mu otvára paletu možností na jeho vlastnú, osobnú realizáciu. Úspešným absolventom spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia na UMB v roku 2019, a to Diane Kubincovej, Kataríne Králikovej, Denise Lavkovej, Pavlovi Michaliskovi, Viole Martonovej, Jakubovi Nováčekovi, Laure Šimkovej, Danielovi Lipkovi a Dávidovi Miklušákovi zablahoželali pani Karla Wusterová, osobná predstaviteľka prezidentky Slovenskej republiky pri Medzinárodnej organizácii Frankofónie, ktorá je zároveň generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako aj  Riaditeľ francúzskeho inštitútu na Slovensku, pán Jean-Pierre Jarjanette. Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici na slávnosti zastupovala jej prorektorka pre Medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

 

Autor článku: doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Autor fotografií: Francúzsky inštitút na Slovensku

=