Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Spoločne v EÚ: Slovensko-Holandská Perspektíva

Účasť na CELOM podujatí bude započítaná ako DVE účasti v rámci predmetu Aktuálne otázky.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela