RSS RSS print

Vzdelanie je budúcnosť - ročník 2019

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:1. jan. 2019 - 7:00
Dátum a čas konca:6. jún. 2019 - 10:08

Projekt Euroatlantického centra (EAC) s názvom Vzdelanie je budúcnosť je zameraný na zvýšenie povedomia žiakov základných škôl o koncepte Európskej únie, o jej fungovaní a základných inštitúciách. Tento, v poradí už tretí ročník bol realizovaný s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a záštitu prebral primátor mesta Ján Nosko. Do projektu sa zapojilo šesť banskobystrických základných škôl.

EACpôsobí na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností. Od svojho vzniku už EAC zorganizovalo množstvo projektov, pričom  tento rok sa zameralo na význam vzdelania pre budúcnosť.

Projekt pozostával z troch častí. Prvá časť projektu bola venovaná prednáškam o Európskej únií. Členovia EAC navštívili školy a prostredníctvom interaktívnej prednášky oboznámili žiakov s fungovaním tohto integračného zoskupenia, s jeho základnými princípmi, ale aj výhodami členstva. V závere prednášky žiaci absolvovali krátky test o EÚ. Päť najúspešnejších žiakov dostalo možnosť postúpiť do druhej časti – do finále.

Finále projektu bolo realizované formou orientačného behu v historickom centre mesta Banská Bystrica. Žiaci dostali mapky s vyznačenými stanovišťami, na ktorých čakali rôzne úlohy a aktivity, za ktoré získali body. Táto časť projektu bola realizovaná v spolupráci s inštitúciami ako Matejov dom, Thurzov dom, Radnica mesta Banská Bystrica, Dom Matice slovenskej v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica a Stredoslovenské osvetové stredisko.Vyhodnotenie druhej časti sa konalo v priestoroch FPVaMV UMB. Žiaci boli odmenení vecnými cenami a tí najrýchlejší s najvyšším počtom bodov vyhrali aj hlavnú cenu v podobe exkurzie do Bratislavy.

Posledná časť projektu - exkurzia do Bratislavy, pozostávala z návštevy dvoch inštitúcií. Prvou bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Vo svojej kancelárii ich prijal minister Miroslav Lajčák a predstavil im bežný deň v úlohe ministra. Nasledovala prehliadka priestorov Ministerstva, kratšia prednáška o EÚ a v neposlednom rade bolo žiakom predstavené aj fungovanie OBSE a naše členstvo v danom zoskupení.

Po prehliadke MZVaEZ navštívili žiaci Národnú Radu Slovenskej republiky. Počas návštevy mali možnosť stretnúť sa s poslancom Martinom Klusom, ktorý im vysvetlil, čo presne práca poslanca znamená a nechal priestor na otázky, ktorých bolo samozrejme dosť. Žiaci mali v rámci prehliadky možnosť vidieť, ako prebieha tzv. hodina otázok a odpovedí v rokovacej sále.

Vďaka mestu Banská Bystrica, inštitúciám a partnerom bol aj tretí ročník projektu Vzdelanie je budúcnosť úspešným. Záujem zo strán škôl je vysoký a spätná väzba žiakov pozitívna. Európska únia, jej fungovanie a benefity, sú témami, o ktorých by sme mali hovoriť v každom veku.

 

Autor článku: Patrícia Káčerová, EAC

=