print

Prednášková miestnosť 1

Miestnosť: Prednášková miestnosť 1

Kapacia: 120 osôb

=