print

Prednášková miestnosť 2

Miestnosť: Prednášková miestnosť 2

Kapacia: 49 osôb

=