Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Prednášková miestnosť 2

Miestnosť: Prednášková miestnosť 2

Kapacia: 49 osôb


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela