print

Prednášková miestnosť 3

Miestnosť: Prednášková miestnosť 3

Kapacia: 54 osôb

=