print

Prednášková miestnosť 3

Miestnosť: Prednášková miestnosť 3

Kapacia: 56 osôb

=