print

Spoločenská miestnosť

Miestnosť: Spoločenská miestnosť

Kapacia: 24 osôb + 12 prísediacich

=