print

Spoločenská miestnosť

Miestnosť: Spoločenská miestnosť

Kapacia: 18 osôb + 26 prísediacich

=