print

Členovia Študentskej rady FPVaMV

Meno a priezvisko

Ročník a skupina

Tomáš Žipaj

3. ročník      predseda ŠR, člen AS FPVaMV

Ján Gdovec

2. ročník      podpredseda ŠR

Michaela Kerčáková

5. ročník      členka AS UMB

Lucia Kaščáková

4. ročník      členka IR FPVaMV UMB, člen ŠRVŠ

Jozef Michal Mintal

člen AS UMB, zástupca za doktorandov 

Natália Balážová

1. ročník     MV 1

Júlia Deliová

1. ročník     MV 2

Alexandra Ilková

1. ročník     MV 3

Patrícia Marcinová

1. ročník     MV 5

Jakub Trabalík

1. ročník     MV 7

Andrej Sumka

1. ročník     POL

Klaudia Barnak

2. ročník      MV1

Lukáš Kováč

2. ročník      MV3

Michaela Maťugová

2. ročník      MV4

Františka Pirošková

2. ročnik      MV5, zapisovateľka ŠR

Norbert Štefanka

2. ročník      MV6

Benjamín Tomko

2. ročník      MV7

Jana Beňovská

3. ročník      MV1

Stanislava Gonosová

3. ročník      MV2

Bianca Marcinová

3. ročník      MV4

Ján Olexa

3. ročník       MV5

Daniel Fekete

4. ročník       MV1

Kamila Kalynych

4. ročník       MV2

Lukáš Laczko

4. ročník       MV3, člen IR FPVaMV UMB

Dominika Šimonová

4. ročník       POL

Roman Magáth

5. ročník       BŠ

Oliver Kovalský

5. ročník       POL

Michal Hermann

5. ročník       MV 1

Matej Hnát

5. ročník       MV 2

Sylvia Poliaková

5. ročník       MV 3

Martina Šinková

5. ročník       MV 4

 

 

=