Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Centrum národov Slovensko

Centrum národov Slovensko je nezávislá nezisková mimovládna organizácia založená v novembri 2006 za účelom podpory a šírenia myšlienok Charty OSN, ako aj aktívnej pomoci pri napĺňaní jej hlavných cieľov a zásad v SR. V globálnom meradle sa zaoberáme problematikou mieru a bezpečnosti, mierového riešenia sporov, preventívnej diplomacie, ochrany ľudských práv, humanitárnej a rozvojovej pomoci. Naším cieľom je zvyšovať verejnú informovanosť o aktivitách OSN, podporovať a vytvárať priestor pre otvorenú a konštruktívnu diskusiu a kvalifikovaný výskum vo vyššie uvedených oblastiach. Naše aktivity majú charakter seminárov, odborných prednášok, diskusných panelov, workshopov a konferencií. Dôraz kladieme predovšetkým na kontinuitu zvolených tém. Každú problematiku, ktorá sa stane predmetom nášho projektu, sa snažíme analyzovať z viacerých perspektív a v rámci niekoľkých programov naraz.

http://cn-slovakia.eu/

https://www.facebook.com/CentrumNarodovSlovensko/ 


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela