print

Globsec Academy Centre

Je nezávislá, nestranná, mimovládna organizácia. Jeho hlavným cieľom je formovať celosvetovú diskusiu prostredníctvom výskumných aktivít a spájať kľúčových odborníkov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. K tomuto cieľu prispieva každoročné globálne fórum globálnej bezpečnosti GLOBSEC Bratislava, jedna z najlepších konferencií o globálnej bezpečnosti na svete. Činnosti v rámci tohto think-tanku sú venované výskumu v štyroch programoch: program obrany a bezpečnosť, program Energetika, program Budúcnosť Európy a európsky program susedstva.

***

GLOBSEC Academy Centre is a joint educational project by GLOBSEC and the Faculty of Political Science and International Relations of the Matej Bel University in Banská Bystrica. The project’s aim is to find exceptional young individuals and educate them to become the new generation of world-class analysts on global security and international relations.

http://globsec.org/ 

https://www.facebook.com/GlobsecYoungLeadersForum/ 

=