print

Ostatné študentské organizácie pôsobiace na UMB

AIESEC

AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Poskytuje mladým ľuďom pole príležitostí v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokov a je výnimočná tým, že je riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať v multikultúrnom prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete. Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom priestor pre rozvoj ich potenciálu a líderských schopností.

www.vezmem.sk | www.aiesec.org/slovakia/BB/

ESN  Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Našou úlohou je zastupovať zahraničných študentov, teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnosti v súlade so zásadou – študent pomáha študentovi. 12 000 členov z 350 lokálnych sekcií v 34 krajinách Európy sú študenti vysokých škôl a pôsobia ako dobrovoľníci. Poskytujeme služby a podporu 150 000 študentom.

www.esn.sk | umb.esn.sk

 

=