Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO