VOJENSKÁ REGRUTÁCIA V SÚČASNOM SVETE. Branná povinnosť a jej uplatnenie v malých a stredných štátoch.