ZLYHÁVAJÚCE ŠTÁTY A ISLAMSKÝ TERORIZMUS, Kauzálne súvislosti